Inginerie de siguranţă şi securitate

Securitate şi siguranţă funcţională

Prin serviciile noastre în zona ingineriei de siguranţă, noi contribuim substanţial la asigurarea siguranţei funcţionale a sistemelor dumneavoastră şi la certificare conform normelor.

Prin alegerea programelor corespunzătoare şi a tehnologiilor de siguranţă, cât şi prin specificarea şi realizarea interfeţelor, experţii noştri în securitate vă sprijină şi la conectarea în reţea a sistemelor dumneavoastră şi la asigurarea interfeţelor dumneavoastră de sistem.

Siguranţă funcţională

Analiza riscurilor şi a pericolelor

Concepte de siguranţă

Siguranţă funcţională

Siguranţa funcţională este parte integrală a oricărei dezvoltări de sistem şi E/E. Astfel, proiectarea sistemelor, analiza riscurilor şi proiectarea conceptelor de siguranţă funcţională merg mână în mână. Înţelegerea profundă a sistemelor şi experienţa vastă în dezvoltarea şi asigurarea sistemelor încorporate sunt condiţii de bază. Bazându-ne pe aceste competenţe, noi susţinem clienţii noştri în toate aspectele dezvoltării de sisteme şi ale ingineriei de siguranţă şi securitate.

Adoptarea şi aplicarea normelor şi metodelor privind sistemele critice sub aspectul siguranţei reprezintă provocarea centrală pentru ingineria de siguranţă.

În sistemele partajate creşte importanţa subiectului „Securitate”, chiar şi în cazul siguranţei funcţionale. Astfel, dezvoltarea de sisteme, siguranţa funcţională şi securitatea reprezintă componente integrale ale dezvoltării eficiente.

Analiza riscurilor şi a pericolelor

Noi facem analize sistematice conform normelor relevante, pentru a identifica riscurile ce pun în pericol exploatarea în siguranţă. Atât pentru aceasta, cât şi pentru creşterea fiabilităţii tehnice, noi folosim metode precum analiza arborelui de erori şi analiza impactului (FTA, FMEA).

Concepte de siguranţă – securitate prin design

Noi identificăm şi specificăm necesităţile pentru siguranţa sistemului şi dezvoltăm pentru dumneavoastră un concept de siguranţă şi securitate. Mai mult, noi aplicăm principii tehnologice testate în practică pentru criptare, autentificare şi autorizare. De asemenea, din uneltele noastre fac parte procedeele cele mai moderne precum AES, TLS şi SSH, dar şi cunoştinţele despre soluţiile PKI actuale şi procedeele de certificare.