Centrul de inovaţii pentru
Deplasare complet autonomă

Pe calea către deplasarea automatizată

Subiectele anilor următori vor fi dezvoltarea în continuare a sistemelor de asistenţă a şoferilor, care momentan sunt în stadiul producţiei de serie, până la deplasarea automatizată. Complexitatea crescândă a sistemelor din interiorul autovehiculelor reprezintă noi provocări pentru inginerii şi informaticienii care participă la procesele de dezvoltare. Cresc tendinţele pentru realizarea distribuită a sistemelor cu deplasare autonomă. Astfel, hărţile digitale sunt generate prin Crowd Sourcing în Backend şi sunt puse la dispoziţie sistemele cu deplasare autonomă.

Noi îi însoţim pe toţi producătorii şi furnizorii pe drumul realizării autovehiculelor cu deplasare autonomă. Prin contribuţia noastră la proiectele de cercetare şi colaborarea cu universităţile de profil, noi oferim clienţilor noştri acces la cunoştinţele experţilor şi la cele mai actuale rezultate ale cercetărilor.

Concepte şi studii de fezabilitate
Realizarea rapidă a prototipurilor (verificarea conceptului)
Implementare şi integrare în sistemul global
Testare şi asigurare

Vă putem pune la dispoziție, de exemplu:

Hărţi de maximă actualitate şi precizie

În principiu, autovehiculele cu deplasare autonomă se bazează pe hărţi digitale de maximă actualitate şi precizie. De exemplu, aceste hărţi sunt generate prin Crowd Sourcing în sisteme Backend şi sunt validate în timp real. De asemenea, hărţile pot fi realizate direct în autovehicul ca hărţi ce se autoactualizează.

Comunicaţie C2C – Car2Car

Prin comunicaţia Car2Car, între autovehicule se realizează schimbul de informaţii venite de la senzori. Ca bază a acestor informaţii poate fi realizat un model de mediu care, printre alte strategii, face posibilă evitarea accidentelor.

Simulare şi virtualizare

Pentru a ne asigura că automobilele cu deplasare autonomă sunt cel puţin atât de sigure ca şi autovehiculele cu comandă manuală, trebuie să fie parcurşi peste 10 milioane de kilometri. O abordare pentru găsirea soluţiei este virtualizarea – asta înseamnă testarea sistemului (parţial) într-un mediu virtual. Deci, simulările sunt folosite încă din fazele incipiente ale dezvoltării până la asigurarea globală.

Centru de greutate: Analiza datelor şi Big Data

Big Data este promisiunea dobândirii de noi cunoştinţe în urma evaluării unor cantităţi mari de date. Decisivă pentru dobândirea acestor cunoştinţe este îmbinarea expertizei profesionale cu competenţa IT. Bazându-ne pe aceste competenţe, noi găsim soluţii complete adaptate la clienţi pentru administrarea şi analiza tuturor datelor tehnice ce privesc automobilele pe toată durata de viaţă a acestora.

Obiectivul este asigurarea sistemelor de asistenţă pe baza datelor, pentru clienţii noştri, fapt ce îi scutește pe experţi de muncile de rutină şi oferă suport optim în analiza de specialitate a datelor. La analiza interactivă a datelor un rol decisiv joacă și conceptele de vizualizare şi analiza/designul UX.

Concept şi verificarea conceptului

Împreună cu clienţii noştri, noi definim problemele şi elaborăm concepte de soluţionare validate în cadrul procesului de verificare a conceptelor.

Realizare

Realizarea soluţiei generale prin folosirea tehnologiilor actuale şi a metodelor, cât şi prin aplicarea uneltelor disponibile pe piaţă (cele mai bune din clasa lor)

Întreprinderea

Noi preluăm sarcina găsirii soluţiei generale, adică noi asigurăm pregătirea şi exploatarea infrastructurii, cât şi serviciile precum executarea analizelor, a evaluărilor şi a managementului de probleme, dar şi multe altele. Un rol decisiv revine protecţiei datelor, administrării mandatate a datelor şi accesul securizat la date.

Exemple de proiecte

Teste de conducere virtuale

Asigurarea sistemelor FAS pe străzile reale este costisitoare şi testele nu pot fi reproduse. Din acest motiv, asigurarea are loc în simulator pe baza testelor de încercare. Proiectul conţine şi construirea de simulatoare, conectarea sistemelor şi realizarea uneltelor (de exemplu, conversia hărţilor). De asemenea, am creat scenarii pentru execuţia studiilor şi am sprijinit execuţia testelor de încercare.

ADTF, VTD, C++, etc.

Aveți întrebări? Scrieți-ne un mesaj!

Persoana dumneavoastră de contact

Responsive image
Albert Habermann
Şef centru de inovaţii Deplasare Complet Autonomă
Garching bei München