16
zář

Matlab Expo 2016 v Mnichově

Pátek, 16. září 2016
Efektivní řešení HiL platformy s rozdělenou, modulární výstavbou založenou na Simulink real time

10. května se Matlab Expo točí kolem využití, řešeních a networkingu MATLABu a Simulinku. I my zde máme náš stánek a společně prezentujeme simulaci hybridního vozidla v reálném čase, jehož typické jízdní stavy a provozní módy jsou reprodukovány ve 3D animaci, stejně jako na reálné řídicí jednotce i8. Simulační prostředí DYNA4 Advanced Powertrain od Tesis přitom běží na našem systému orangeHiL.

Kromě toho má v 17:30 hodin náš expert na HiL, Florian Amper, přednášku na téma „Efektivní řešení HiL platformy s rozdělenou, modulární výstavbou založenou na Simulink real time“.

Tato přednáška se zabývá efektivní alternativou v oblasti validace Hardware-in-the-Loop (HiL) založené na Simulink real time ™, speciálně pro jednotlivé řídicí jednotky nebo menší systémové svazky. Ukázalo se, že především při validaci jednodušších nebo menších řídicích jednotek samotná rest-bus simulace již nestačí, běžné HiL systémy jsou však naopak často předimenzované a tím pádem cenově neefektivní. Pro takovéto využití byla systémem orangeHiL vyvinuta alternativa, která se na míru vloží do nástrojových řetězců a jednoduše může být přizpůsobena daným požadavkům. Rozsáhlé možnosti využití se ukazují v různých praktických oblastech elektriky/elektroniky, validace kombi přístrojů či testovací platformy pro centrální řídicí jednotku.