Řízení a poradenství

Koordinace projektů a poradenství

Ať už se jedná o realizaci rozsáhlých projektů, zajištění managementu jakosti nebo návrh nových technologií:
Zajistíme poradenství a koordinaci vývoje komplexních produktů z oblasti softwaru a integrovaných systémů – ať už v automobilu, ve vlaku nebo v průmyslu.

Management jakosti

Projektové řízení

Poradenství k technologii a inovaci

Management jakosti – od vývoje až k poprodejní podpoře

Naše týmy v managementu jakosti doprovázejí od samého začátku vývoj elektroniky. Předpovídají rizika záruky, kontrolují výrobní procesy, odhadují riziko hardwarových nebo softwarových změn, podporují odstranění chyb, řídí opatření týkající se jakosti a mnohem více.

Dokonce i po zralosti sériové výroby poskytujeme podporu například v oblasti poprodejní podpory. To zahrnuje například telefonickou podporu prodejců v terénu nebo clearing dílů pro záruční reklamace.

  • Metody zajištění jakosti
  • Inženýrství jakosti (FMEA, Six Sigma atd.)
  • Audit
  • Poprodejní podpory

Projektové řízení

Převezmeme veškeré úlohy kolem vývoje komplexních produktů z oblasti softwaru a integrovaných systémů – ať už v automobilu, vlaku nebo v průmyslu. Vedle technické realizace převezmeme také veškeré související otázky řízení a managementu.

K tomu patří například plánování a koordinace testů, řízení chyb/problémů, management jakosti nebo řízení změn. Naši odborníci naplánují například optimální využití nositelů pojištění a dočasné zabezpečení komponentů, systému dílů a celkového systému. Řídí složité projekty zabezpečení a koordinují zpětnou vazbu a vyřizování problémů.

Poradenství k technologii a inovaci

Odezva na měnící se tržní podmínky a reakce odpovídajícími a inovativními nápady je naším modelem úspěchu. Tuto expertízu chceme předat i svým zákazníkům a zapojujeme je do poradenských projektů.

V analýze současného stavu přitom nejprve identifikujeme společně se svými zákazníky stávající silné stránky a možná východiska pro budoucí inovace. Vyhodnocení přístupů zohledňuje trendy na příslušných trzích a u zákazníků, zachycuje přitom však také osvědčené postupy ostatních účastníků trhu (Best in Class).

Na základě výsledného cílového obrazu odvozujeme strategické a organizační možnosti pro dosažení cílů a asistujeme při hledání řešení u našich zákazníků. A konečně podporujeme své zákazníky při dalším detailním rozpracování a realizaci.