Systémová integrace

Kompletní zabezpečení z jednoho zdroje

Jsme dodavatelem celého řetězce zabezpečení pro systémovou integraci. Jako poskytovatel kompletních služeb převezmeme celkové zabezpečení funkcí:

Vy dodáte systémy a komponenty určené k testování – my se postaráme o zbytek. Zajistíme plánování testů, dohled nad platformami, provedení testů a analýzu. Přes jasně definovaná rozhraní obdržíte všechny výsledky testování.

Responsive image

Testování na zkušebním zařízení – MiL, SiL a HiL

Ať už na komponentním HiLu, síťově propojeném HiLu (dílčí systém) nebo celém systému: Kontrolujeme všechny systémově důležité funkce elektroniky a síťového propojení ve složitých systémech, jako jsou vozidla nebo vlaky. Náš rozsah služeb zahrnuje testovací situace jako např. testy napětí, fyzické sběrnice, chování při usnutí, správu sítí, klidový proud, flash zabezpečení nebo diagnostické zabezpečení a sahá až k hardwarovým testům v klimatické komoře.

 • Test komponentů
 • Test dílčího systému
 • Virtuální testování
 • Automatizace testování

Efektivní testování

Agilní metody vývoje vyžadují rychlé testovací cykly. A při vývoji aplikací kritických z hlediska bezpečnosti je nutná velká hloubka testu – obojí staví testy systémů a softwaru před nové výzvy. Pro zvýšení účinnosti zabezpečení systému se spoléháme především na automatizaci, frontloading a virtualizaci testů. Naše inovační centrum inteligentního zabezpečení k tomu vyvíjí řešení zaměřená na budoucnost.

Také naše produkty orangeHiL a orangeSwitch Vám přitom pomohou optimálně využít Vaši testovací infrastrukturu a efektivněji navrhnout zabezpečení.

Testování celého systému

Zákaznické funkce a provozní odolnost se zpravidla testují na celém vozidle. Od kreativního intenzivního testování elektroniky až po trvalé testování nabízíme různé modely k zabezpečení zákaznických funkcí.

 • Uvedení do provozu a aktualizace vozidla
 • Modernizace a přestavba vozidel
 • Metrologický servis a poradenství
 • Podpora pro zkušební zařízení

Mechanické zabezpečení a nepřetržitý chod

Také mechanické součásti je nutno zabezpečit – například pokud jde o pevnost, přesnost rozměrů, ochranu proti korozi nebo trvalou odolnost. Nabízíme veškeré služby zabezpečení mechanických součástí a provozní odolnosti.

 • Měření tolerancí, rozměry mezer
 • Zabezpečení proti klapání, vrzání, těsnost
 • Ochrana proti korozi
 • Testy na zkušebním vibračním zařízení
 • Analýza mechanických poruch