Systémové inženýrství a E/E inženýrství

Vyvíjíme složité systémy

Ať už v autě, vlaku nebo u složitých průmyslových zařízeních: Rozsáhlé vývojové projekty s podílem elektroniky a softwaru vyžadují široké porozumění systému. Naši zkušení odborníci Vás podpoří ve všech oblastech vývoje systému od řízení požadavků až po ověření.

Řízení požadavků

Systémová architektura

Vývoj na základě modelu

Ověření systému

Řízení požadavků

Aktivní navrhování celkové funkčnosti a systémových vlastností, jako je modularita, spolehlivost, testovatelnost a rozšiřitelnost ve vývoji průmyslových systémů, má zásadní význam pro dlouhodobě efektivní vývoj integrovaných řešení. Před návrhem systému probíhá analýza požadavků. Podpoříme Vás při optimalizaci Vašich procesů řízení požadavků a při používání nástrojů vhodných pro Vaše potřeby. Také se ujmeme provádění analýzy a specifikace Vašich požadavků.

Systémová architektura

Systémová architektura ve složitých systémech je klíčovým faktorem pozdějšího úspěchu projektu. Kromě softwarové architektury k tomu patří také architektura elektrické palubní sítě, snímačů/akčních členů nebo datové palubní sítě.

V oblasti navrhování takto složitých integrovaných systémů máme rozsáhlé zkušenosti. Na základě Vašich požadavků porovnáme možné koncepce architektury, vyhodnotíme je a pak vytvoříme vhodnou systémovou architekturu.

Vývoj na základě modelu

Kromě nativního programování integrovaných systémů se v mnoha případech osvědčilo vyvíjet softwarová řešení na vyšší úrovni abstrakce. Nástroje MATLAB a z něj vycházející Simulink, který umožňuje časově řízenou simulaci řídicích a regulačních procesů, přitom hrají ústřední roli.

S takovými nástroji vyvineme rychle a efektivně funkce a algoritmy pro všechny typy integrovaných systémů. Rychlost procesu vývoje se tak výrazně zvýší. Kromě toho lze také provádět snadněji a dříve testy softwaru.

  • Vývoj softwaru na základě modelu
  • Zabezpečení vývoje na základě modelu
  • Vývoj vlastních testovacích rámců
  • Optimalizace funkčních modelů
  • Testování na úrovni modelu

Ověření systému

Zejména při vývoji systémů kritických z hlediska bezpečnosti Vás podpoříme funkčními analýzami a modelováním k ověření systémů a softwaru. Kromě toho patří do našeho portfolia také všechny služby v oblasti systémové integrace.