Softwarové inženýrství

Softwarová řešení od expertů

Ať už potřebujete integrované softwarové řešení, chcete vyvíjet aplikaci pro chytré telefony a chytré hodinky nebo převést současný systém do cloudu: Naši softwaroví experti ovládají veškeré moderní technologie.

Převezmeme celý proces vývoje pro Vaše řešení – od požadavku až po uvolnění.

Moderní procesy vývoje softwaru

Zatížitelné softwarové architektury

Řízení požadavků

Sofistikované řetězce nástrojů

Řízení testů

Profesionální dokumentace

Moderní procesy vývoje softwaru

Vysoké flexibility a automatizace je dnes dosahováno prostřednictvím rozsáhlých softwarových řešení. Naši softwaroví odborníci Vás podpoří během celého procesu vývoje od definice požadavků, návrhu softwarové architektury, výběru požadovaných technologických bloků a bezpečnostních mechanismů přes transparentní realizaci s agilními metodami založenými na iteračních postupech až po automatizaci testování a integraci v celém systému.

Zatížitelné softwarové architektury

Ve velkých projektech vývoje softwaru je volba správné softwarové architektury rozhodující pro úspěch projektu. Rozšiřitelnost, udržovatelnost a škálovatelnost lze zajistit pouze s promyšleným základem architektury.

Ale i pro menší projekty se vyplatí investice do solidní architektury. Naši softwaroví architekti mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti designu složitých vícevrstvých softwarových systémů. Postáráme se o to, abyste vždy obdrželi softwarový produkt dle aktuálního oborového standardu a Vaše investice byla zajištěna dlouhodobě. Při plánování a vývoji nových softwarových systémů bereme také neustále v úvahu Vaše stávající prostředí: Bezproblémová integrace do stávajících systémů je pro nás samozřejmostí.

Řízení požadavků

Cílené řízení požadavků je základem pro úspěšný vývoj softwaru. Projednáme a pečlivě si zapíšeme Vaše požadavky. Poskytujeme podporu již při diskuzích o výsledných řešeních a dokumentujeme zjištěné požadavky v profesionálních systémech. Propojením požadavků se softwarovou architekturou až po výsledek testu můžeme optimálně reagovat na změny požadavků také během probíhajícího vývoje.

Sofistikované řetězce nástrojů

Ať už se jedná o popis softwarové architektury na bázi modelu, správu požadavků nebo průběžnou integraci: Použité nástroje podstatně přispívají k efektivnosti a účelnosti! Bez problémů zvládáme všechny běžné nástroje – to je součástí našeho úspěchu. Přitom Vám rádi poradíme při výběru nových nebo pro optimalizaci dostupných řetězců nástrojů.

Řízení testů

Ať už „testem řízený vývoj“ nebo klasické testy na základě specifikací testů z požadavků: Testujeme, zda software splňuje Vaše požadavky a očekávání. Vyžadují Vaše procesy a normy speciální doložení testů? Žádný problém, můžeme je vyhotovit!

Profesionální dokumentace

Chcete mít možnost rozvíjet Váš software i za 10 let? Potom potřebujete kromě zatížitelné softwarové architektury profesionální dokumentaci ke všem vznikajícím artefaktům. Zdokumentujeme pro Vás všechny relevantní informace od zdrojového kódu až po výsledek testu. Také jsme zvyklí zohlednit Vaše procesy a normy a poskytnout výsledky, které nejen vypadají dobře, nýbrž Vás optimálně podpoří.