Inženýrství v oblasti bezpečnosti a zabezpečení

Bezpečnost a funkční bezpečnost

S našimi službami v oblasti bezpečnostního inženýrství významně přispějeme k zajištění a prokázání funkční bezpečnosti Vašich systémů v souladu s normami.

Naši bezpečnostní experti Vás budou také podporovat při síťovém propojení Vašich systémů a zabezpečení Vašich systémových rozhraní výběrem vhodných softwarových a bezpečnostních technologií a prostřednictvím specifikace a realizace rozhraní.

Funkční bezpečnost

Analýzy rizika a hrozby

Bezpečnostní koncepce

Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost je nedílnou součástí každého vývoje systému a E/E. Tak jdou ruku v ruce návrh systému, analýza rizik a návrh funkční bezpečnostní koncepce. Hluboké porozumění systému a rozsáhlé zkušenosti v oblasti vývoje a zabezpečení integrovaných systémů je pro to nezbytným předpokladem. Na základě těchto klíčových kompetencí podporujeme naše zákazníky ve všech aspektech vývoje systému a inženýrství v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.

Přizpůsobení a uplatňování zavedených norem a metod na bezpečnostně kritické systémy představuje jednu z klíčových výzev pro bezpečnostní inženýrství.

V distribuovaných systémech nabývá otázka bezpečnosti stále více na významu také pro funkční bezpečnost. Vývoj systémů, funkční bezpečnost a zabezpečení jsou proto nedílnou součástí efektivního vývoje.

Analýzy rizika a hrozby

V souladu s příslušnými bezpečnostními normami provádíme systematické analýzy pro identifikaci rizik, která ohrožují bezpečnost provozu. Za tímto účelem a ke zvýšení technické spolehlivosti používáme metody, jako např. strom poruchových stavů a analýzy dopadů (FTA, FMEA).

Bezpečnostní koncepce – zabezpečení podle designu

Identifikujeme a specifikujeme bezpečnostní požadavky na systém a vyvineme pro Vás – bezpečnostní koncepci. Přitom spoléháme na osvědčené technologické moduly pro šifrování, autentizaci a autorizaci. Procesy State-of-the-Art, např. AES, TLS a SSH, přitom patří rovněž k našemu ručnímu nástroji stejně jako znalost aktuálních PKI a postupu certifikace.