Inženýrství inteligentních dat

Inteligentní data

Big Data slibují získání nových poznatků pomocí hodnocení velkých objemů dat. Pro získání těchto poznatků je rozhodující kombinace odborných znalostí a IT dovedností. V návaznosti na tyto dovednosti realizujeme optimálně zákaznicky přizpůsobená kompletní řešení pro správu a analýzu všech příchozích technických údajů.

Poradíme Vám při tvorbě inteligentních datových řešení, zabezpečíme je v rámci ověření koncepcí (proof of concept) a realizujeme kompletní řešení. Také přebíráme provoz celého řešení – to může probíhat on-premise u zákazníka nebo off-premise.

Sběr dat

Ukládání

Interaktivní analýza

Automatizované vyhodnocování

Sběr dat

Nejprve je nutné zajistit, aby bylo možné shromáždit všechny důležité údaje z výroby nebo vývoje. K tomu navrhujeme a realizujeme vhodná a bezpečná řešení. Ovládáme všechna k tomu běžná rozhraní, například dataloggery, systémy MES, SCADA nebo OPC-UA.

Ukládání

Aby bylo možné bezpečně ukládat velké objemy dat, je nutné vhodné úložiště. Navrhujeme a provozujeme vhodná řešení, která splňují nároky na kapacitu, rychlost a dostupnost. Řešení nalezneme také pro zálohování a archivaci shromážděných dat.

Interaktivní analýza

Vyhodnocením získaných objemů dat si přejete učinit zpětné závěry ke svým procesům v rámci vývoje a výroby (Data Mining). K tomu využíváme znalosti aplikací z oblastí automobilový průmysl, strojírenství a dopravní systémy, abychom vytvořili vyhodnocení a reporting, poskytli doporučení k postupům nebo vytvořili nové regulační a vyhodnocovací algoritmy.

Automatizované vyhodnocování dat

S pomocí postupu automatického vyhodnocení lze realizovat různé automatismy, například regulační mechanismy pro výrobu, vytvoření ukazatelů či provádění testů ve vývoji. Navrhujeme a realizujeme automatizované postupy vyhodnocení Vašich dat. Přitom využíváme statistické metody a naše rozsáhlé znalosti z různých oblastí.