Testovací inženýrství

Od řízení testů až po virtuální integraci

Zabezpečení funkce a kvality průmyslových systémů se z důvodu zvyšující se flexibility řešení a rostoucího počtu variant produktů stává stále složitější. Díky řešení pro automatizaci testů snižujeme manuální úsilí na testování, dosahujeme vysokého pokrytí testů prostřednictvím strukturovaného plánování testovacích případů a zajišťujeme pomocí sledovatelnosti na základě nástrojů mezi požadavky a testy vysokou transparentnost při zajišťování kvality Vašich vývojových projektů.

Řízení a specifikace testů

Naši odborníci Vás podpoří při optimalizaci Vašich procesů řízení testů a využívání testovacích nástrojů. Specifikace, realizace a dokumentace Vašich testů se ujmeme za Vás.

Řešení pro automatizaci testování

Naše týmy realizují automatické regresní testování a integrují je do Vašeho procesu generování softwaru. Tím dosáhneme vysokého pokrytí testů a snížení manuálního testovacího úsilí.

Testování na základě modelu

Vytváříme funkční modely pro testovací postupy a simulace subsystémů jako testovacího prostředí. Chování systému tak lze ověřit již před dokončením všech subsystémů.

Virtuální integrace

Za použití virtualizace integrujeme Váš software a systémy nezávisle na cílovém hardwaru již před dostupností všech hardwarových systémů a včas tak identifikujeme odchylky.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Klaus Wiltschi
Vedoucí divize strojírenství
Garching u Mnichova