Systémové inženýrství

Analýza požadavků, vývoj koncepcí a softwarová architektura

Aktivní navrhování celkové funkčnosti a systémových vlastností, jako je modularita, spolehlivost, testovatelnost a rozšiřitelnost ve vývoji průmyslových systémů, má zásadní význam pro dlouhodobě efektivní vývoj průmyslových řešení. Naši odborníci Vás podpoří při strukturování řízení požadavků a testů, systémovém a funkčním modelování, návrhu architektury a optimalizaci použitých nástrojů pro nepřetržité vývojové procesy.

Analýza a specifikace požadavků

Podpoříme Vás při optimalizaci Vašich procesů řízení požadavků a při používání nástrojů vhodných pro Vaše potřeby. Také se ujmeme provedení analýzy a specifikace Vašich požadavků.

Systémová a softwarová architektura

Naši odborníci vymodelují systémové funkce a požadavky a definují na tomto základě architekturu budoucích softwarových řešení.

Vývoj koncepce

Naše realizační koncepce včas ověříme prostřednictvím vytvoření proveditelných modelů a technologických prototypů.

Funkční analýza a validace

Zejména při vývoji systémů kritických z hlediska bezpečnosti Vás podpoříme funkčními analýzami a modelováním k ověření systémů a softwaru.

Řízení variant

Konfigurovatelným vyobrazením různých vlastností variant produktové řady Vám umožníme účinnou specifikaci a verifikaci produktových variant.

Funkčnost

Ověříme Vaše požadavky a zajistíme, aby byly celým systémem podle potřeby realizovány.

Architektura

Díky flexibilní architektuře bude Vaše řešení připravené pro budoucí změny a bez problémů ho lze integrovat také do stávajících systémů.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Klaus Wiltschi
Vedoucí divize strojírenství
Garching u Mnichova