Intuitivní ovládání

Intuitivní uživatelská rozhraní – snadná obsluha složitého softwaru.

Vaše zařízení nebo software mají širokou paletu funkcí a složitou logiku. A navíc: Ovládání je komplikované. Noví zaměstnanci musejí být do značné míry proškoleni. Personální změny jsou nákladné. Vzhledem k provozním chybám dochází k prostojům. Nebylo by hezké, kdyby ovládání bylo stejně snadné jako na iPhonu?

Naše řešení

Zcela snadné ovládání jako na chytrém telefonu: Je to možné – i pro průmyslové produkty!

Navrhujeme intuitivní uživatelská rozhraní pro stávající softwarová řešení – ať už přímo v zařízení, na počítači nebo pro mobilní zařízení. Obsluha má intuitivní přístup ke všem funkcím a rychle a snadno se dostane ke svému cíli. Díky koncepcím ovládání, které jsou šité na míru koncovému uživateli a jeho úkolům, již není téměř nutné zaškolení.

Vaše výhody

Účinná podpora obsluhy
Snížení míry zaškolení a chyb ovládání
Nadšení díky využitelnosti a designu

Příklady projektů

Rychlejší provádění měření

Stávající software pro provádění měření byl složitý a vyžadoval dlouhé zaučení. V rámci projektu jsme vyvinuli intuitivní koncepci ovládání a vytvořili proveditelné prototypy pro ověření. Nalezené řešení bylo nakonec implementováno, testováno a předáno. K rozsahu výkonů patřil celý vývoj řízení požadavků přes vizuální návrh až po testování softwaru. Po zavedení na trh se potvrdilo, že nové řešení lze efektivně používat i bez předchozího zaškolení.

C++, Qt

Embedded Linux, Android, Windows Mobile, Windows Desktop, iOS

Servis a monitorování lékařské techniky

Pro ovládání zdravotnických přístrojů jsme vyvinuli aplikaci pro servis a podporu s intuitivní koncepcí ovládání. Vývoj byl prováděn na základě IEC 62304 pro pozdější certifikaci.

Projekt zahrnoval poradenství a vývoj koncepce až po koncepci ovládání, výběr technologií a softwarovou architekturu. Následně byly koncepce ověřeny metodami prototypování a realizován backend server. Předávání osobních údajů probíhá prostřednictvím bezpečných komunikačních cest.

Qt, QML, C#, HTTPS, Websockets

iOS, Windows Server

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Klaus Wiltschi
Vedoucí divize strojírenství
Garching u Mnichova