Dálkové monitorování

Dálkové monitorování – sledování high-tech strojů v odlehlých místech.

Fouká vítr, ale větrná turbína z důvodu poruchy stojí. Aby bylo možné problém analyzovat, musí k získání provozních a diagnostických dat přicestovat technik. Teprve poté lze problém vyřešit. Utíká drahocenný čas, kdy není vyráběna žádná energie.

Ať už jde o kterékoli zařízení – chcete mít vždy přístup ke stavu Vašeho zařízení a včas rozpoznat hrozící výpadky. Ale co když není na místě k dispozici žádná infrastruktura pro komunikaci?

Naše řešení

Řešení pro dálkové monitorování vytváříme také pro mobilní nebo odlehlá zařízení. Ať už se zařízení nachází kdekoli: Naše řešení zajišťuje bezpečné propojení s vaší IT, přitom používá dostupnou komunikační cestu a získáte přístup k aktuálnímu stavu, nevyřízené potřebě servisu a chybovým hlášením.

Vaše výhody

Včasné zjištění potřeby servisu
Minimalizace nákladů na servis na místě
Vyhnutí se výpadkům

Příklady projektů

Řešení vzdálené údržby nezávislé na platformě pro domovní techniku

Několik tisíc řídicích jednotek – částečně za Firewallem – by mělo být možné udržovat vzdáleně. Pro tento požadavek vyvinul náš tým backend serveru pro správu uživatelů a zařízení a frontend pro Windows, Android a iOS. Rozsah projektu zahrnoval také koncepční návrh a realizaci koncepce zabezpečení.

C++, Python/Django, HTML5, CSS3, SQLite3

Linux, Windows, Android, iOS

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Klaus Wiltschi
Vedoucí divize strojírenství
Garching u Mnichova