Vývoj na základě modelu

Vývoj funkcí na základě modelu

Distribuované systémy, multifunkční řídicí jednotky, interdisciplinární a prostorově oddělené týmy, vysoké nároky z důvodu bezpečnosti a zabezpečení a zkracující se vývojové cykly – to jsou některé z výzev, kterým dnes čelí projekty ve vývoji kolejových vozidel. S klasickými vývojovými metodami, založenými na dokumentech, je sotva možné je zvládnout. Díky modelování funkcí s podporou nástrojů umožníme plynulý a pochopitelný vývoj systému s integrací napříč všemi obory a profesemi.

Modelování funkcí a systémů

Převezmeme za Vás vývoj, testování a integraci profesí. Namodelujeme případy použití, funkční a fyzickou architekturu a chování.

Testování na základě modelu

Pomocí UML nebo SysML pro vás namodelujeme testovací případy a testovací rámce a realizujeme je.

Úvod do vývoje na základě modelu a individuální koncepce

Podle vašich požadavků a vývojového procesu Vám pomůžeme vyvinout pragmatickou a individuální koncepci postupu k zavedení vývoje na základě modelu. Naši odborníci proškolí Vaše zaměstnance v oblasti metodiky, nástrojů a modelovacích jazyků (např. SysML). Vaše nástroje přizpůsobíme podle potřeby a vyvineme požadované pluginy.

Vývoj softwaru na základě modelu

Strukturovaný kontinuální postup s využitím metod a nástrojů na bázi modelu Vám poskytne v rámci celého životního cyklu softwaru transparentní náhled do výsledků vývoje.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Rainer Grimm
Vedoucí divize dopravních systémů
Garching u Mnichova