Virtual Train

Virtuální uvedení do provozu – Train Simulation

Provozní zkoušky vlaků jsou spojeny s velkými časovými a finančními náklady. Řada integračních testů se však nemusí provádět v terénu, ale s dostatečným předstihem v laboratoři. To šetří čas na testovací smyčce a vytváří možnosti nastavení i složitých provozních podmínek.

Naše řešení

Na základě zkušebních metod z letecké dopravy a automobilového průmyslu vyvíjíme a síťově propojujeme zkušební zařízení, která umožní funkčně otestovat integraci různých systémů. Systémy uvádíme do provozu v kombinaci skutečných a simulovaných komponentů a simulovaného prostředí. Testy tak mohou v podstatě začít již v ranném vývojovém cyklu. Přitom se opíráme o řešení pro automatizaci a činíme tak integraci rychlejší a méně náročnou na pracovní sílu.

Vaše výhody

Testování a odstraňování chyb v ranném vývojovém procesu
Opakovatelná a automatizovaná simulace okolních podmínek
Menší časová náročnost na testovací smyčce

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Rainer Grimm
Vedoucí divize dopravních systémů
Garching u Mnichova