Systémová technika

Koncepce, návrh systému a specifikace systému

Naši zaměstnanci již mnoho let podporují známé výrobce systémů a kolejových vozidel při specifikaci, testování a integraci stávajících systémů a nově vyvinutých produktů. Znalost funkcí vozidla je naší základní kompetencí.

Vývoj funkcí, odpovědnost za funkce

Přebíráme úkoly ve vývoji funkcí vozidla se zaměřením na pohon, brzdy, zabezpečení vlaků a řízení vozidel.

Systémová architektura

Naši odborníci pro Vás vyvinou návrhy zastřešující architektury systému i vlastností komponentů a jejich vzájemných vztahů.

Shromáždění požadavků a Stakeholder Workshops

Analyzujeme pro Vás systémové požadavky a vyhotovíme přidružené specifikační dokumenty za účasti příslušných zúčastněných stran.

Dílo přesahující specifikace klíčových míst

Při specifikaci klíčových míst ve vozidle Vás podpoříme v definování požadavků všech zúčastněných disciplín.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Rainer Grimm
Vedoucí divize dopravních systémů
Garching u Mnichova