Software

Softwarová řešení řídicí jednotky až po technickou aplikaci

Pro Vaše řídicí jednotky, uživatelská rozhraní nebo mobilní ovládací systémy vyvineme softwarová řešení nebo softwarové komponenty. Přitom využíváme agilní vývojové metody a umožníme Vám včasné ověření výsledků. Vaše aplikace kritické z hlediska bezpečnosti vyvíjejí naši odborníci v souladu s vývojovými procesy odpovídajícími normám. Bezpečnostně kritické funkce vozidla realizujeme v souladu s platnými normami ve Vašem řízení vozidla.

Embedded a High-Level Software

Vyvineme pro Vás zakázková softwarová řešení v souladu s normami pro aplikace kritické z hlediska poslání a bezpečnosti.

Vývoj HMI

Naši odborníci pro Vás vyvinou koncepce ovládání a uživatelské příručky, designy GUI a realizují moderní ergonomická uživatelská rozhraní pro stacionární a mobilní aplikace.

Mobilní řešení

S přihlédnutím k vhodným technologiím a rozšířeným požadavkům na bezpečné síťové propojení pro vás vyvineme řešení pro použití Vašich mobilních zařízení.

Softwarová architektura

Na základě Vašich požadavků a nejnovějšího stavu techniky vyvíjejí naši experti softwarové architektury a zajišťují tak způsobilost pro budoucnost a udržovatelnost vašich softwarových řešení.

Agilní procesy

Používáme iterační testem řízené procesy vývoje softwaru a můžeme Vám tak poskytnout časné mezivýsledky a efektivně reagovat během vývoje na měnící se požadavky.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Rainer Grimm
Vedoucí divize dopravních systémů
Garching u Mnichova