Modernizace

Modernizace a funkční rozšíření řídicích jednotek

Kolejová vozidla mají životní cyklus 30 a více let. V rámci dodatečného vybavení jsou vozidla modernizována. Nejedná se přitom jen o renovaci interiéru, která je zákazníkovi zřejmá, ale také o rozšíření funkcí na řídicích jednotkách, které se dlouhodobě potýkají s problémem zastaralosti.

Potřebujete v rámci modernizace vyměnit řídicí jednotky za nový hardware a přenést nebo rozšířit funkce? Nejsou-li plně k dispozici požadavky, zdrojový kód a dokumentace v souladu s aktuálními normami, řešení není triviální.

Naše řešení

Analyzujeme Váš stávající systém a vyvineme vhodné řešení ve třech etapách:

  • Analýza funkce a účinné cesty jako základ specifikace
  • Upgrade na moderní technologii a implementace funkcí
  • Dokumentace a podpora při schválení

Vaše výhody

Modernizace stávajících systémů
Rozšíření o nové softwarové funkce
Podpora při schválení

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Rainer Grimm
Vedoucí divize dopravních systémů
Garching u Mnichova