Dálkové monitorování

Dálkové monitorování – sledování kolejových vozidel i na cestách

Lokomotiva je na cestě z Curychu do Amsterdamu a při otřesu se rozsvítí nouzový signál ovládání brzdy. V dalším stavědle je cesta u konce. Aby bylo možné problém analyzovat, přijede technik od výrobce a bude číst z paměti chyb. Vyhodnocení se provádí v závodě.

To vše vyžaduje čas – jednodušší by bylo, kdybyste vždy měli přístup ke stavu svých kolejových vozidel.

Naše řešení

Ať už se Vaše vozidlo nachází kdekoli: Naše řešení zajišťuje bezpečné propojení s Vaší IT, přičemž používá dostupnou komunikační cestu a Vy tak získáte přístup k aktuálnímu stavu, nevyřízené potřebě servisu a chybovým hlášením.

Vaše výhody

Včasné zjištění potřeby servisu
Minimalizace nákladů na servis na místě
Vyhnutí se výpadkům

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Rainer Grimm
Vedoucí divize dopravních systémů
Garching u Mnichova