Strojní inženýrství

Strojní inženýrství

K našemu spektru služeb patří také mechanická hlediska týkající se vozidla. Od zkušebního cubingu a zkoumání konstrukčního prostoru přes modely CAD až po zabezpečení mechanických součástí.

Naše služby

Zkušební cubing

Zkoumání konstrukčního prostoru

CAD konstrukce

Vývoj mechanických součástí

Zabezpečení proti hluku, vibracím, drsným podmínkám

Analýza mechanických poruch

Akustická analýza

Zkouška odolnosti proti korozi

Příklady projektů

Mechanické zabezpečení karoserie a vnitřní vybavení

U nově nabíhajících modelů vozidel analyzoval náš tým vznikající rušivý hluk a vyvinuté přístupy k řešení pro odstranění chyb. Následně byla nalezená řešení ověřena při testech na silnici a ve zkušebním vibračním zařízení (shaker) se 4 stanicemi.

> 10 člověkoroků

Hluk, vibrace a drsné podmínky – zabezpečení

Náš tým prováděl zabezpečení a analýzu příčin celého vozidla v oblasti rušivého hluku a vibrací. Důraz byl přitom kladen na témata, jako je pískání a drnčení, pohonná jednotka a aeroakustika.

K rozsahu projektu patřilo provádění testů měření NVH, analýza vyskytujících se chyb, dokumentování testů a plánování opatření k zajištění jakosti.

6 člověkoroků

Způsobilost k náběhu celého vozidla

U nově nabíhajících sérií dohlížel náš tým na všechny rozsahy v oblasti geometrické a funkční integrace. Vozidla byla přitom zkoumána podle specifických zkušebních kritérií z hlediska způsobilosti k náběhu. Vlastnosti a funkce byly kontrolovány podle specifikací a zákonných požadavků.

> 100 člověkoroků

Zkušební cubing, akustická analýza, optická, dynamická a hmatová měřicí technika

Sériový vývoj ochrany proti korozi

Náš tým vytvořil simulace nárazů odletujících kamínků a k tomu provedl srovnání modelů. Kromě toho byly vytvořeny a přizpůsobeny modely CAD.

CATIA, LivingSolids Seal aj.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Sebastian Mair
Vedoucí vývoje obchodu a odbytu
Garching u Mnichova