Inovační centrum
Plně autonomní řízení

Na cestě k automatizované jízdě

Od inovace asistenčních systémů, které jsou v nynější sériové výrobě, až po automatizovanou jízdu, která je tématem pro příští rok. Stále větší složitost systémů uvnitř vozidel staví inženýry a vývojáře před nové výzvy. Systémy autonomní jízdy jsou stále více realizovány distribuovaně. Digitální mapy jsou tak generovány přes crowdsourcing v backendu a jsou poskytovány systémům autonomní jízdy.

My přitom doprovázíme všechny výrobce a dodavatele na cestě k realizaci autonomně jedoucích vozidel. Prostřednictvím naší součinnosti na výzkumných projektech a spolupráce s vysokými školami nabízíme svým zákazníkům přístup k odborným znalostem a nejnovějšímu stavu výzkumu.

Koncepce a studie proveditelnosti
Rapid Prototyping (Proof of Concept)
Implementace a integrace do celého systému
Testování a zabezpečení

Plně aktuální a vysoce přesné mapy

Autonomně jedoucí vozidla jsou z velké části založena na aktuálních a vysoce přesných digitálních mapách. Tyto mapy jsou generovány například přes crowdsourcing v back-end systémech a ověřovány v reálném čase. Kromě toho lze mapy implementovat také přímo ve vozidle jako samoučící se mapy.

C2C – komunikace Car2Car

Přes komunikaci Car2Car jsou vyměňovány informace ze snímačů mezi vozidly. Na základě těchto informací lze vytvořit model prostředí, který umožňuje mimo jiné strategie pro prevenci nehod.

Simulace a virtualizace

Aby se zjistilo, zda jsou autonomně jedoucí vozidla přinejmenším stejně bezpečná jako ručně ovládaná vozidla, je k tomu zapotřebí více než 10 milionů ujetých kilometrů. Jedním z případně možných řešení je virtualizace – tedy test (částečného) systému ve virtuálním prostředí. Simulace jsou přitom použity v raných fázích vývoje až po celkové zabezpečení funkcí.

Priorita: Analýza dat a zpracování velkých objemů dat

Big Data je příslib získat pomocí hodnocení velkých objemů dat nové poznatky. Pro získání těchto poznatků je přitom rozhodující kombinace odborných znalostí a IT dovedností. V návaznosti na tyto dovednosti realizujeme optimálně zákaznicky přizpůsobená kompletní řešení pro správu a analýzu všech příchozích technických údajů v Automotive Live Cycle.

Cílem je poskytnout našim zákazníkům datové asistenční systémy, které odborníkům odlehčí od rutinní práce a optimálně je podpoří při odborné analýze dat. Při interaktivní analýze dat hrají rozhodující roli koncepce vizualizace a UX-analýza a design.

Koncepce a Proof of Concept

Společně se svými zákazníky analyzujeme problémy a vypracujeme koncepce řešení, které jsou ověřovány v rámci Proof of Concepts.

Realizace

Realizace celkového řešení s využitím nejmodernějších technologií, metod a se zahrnutím nástrojů dostupných na trhu (Best in Class).

Provoz

Ujmeme se hostování celkového řešení, tj. poskytnutí a provozu infrastruktury a také služeb jako např. provádění analýz, hodnocení, řízení problémů a mnoho dalšího. Ochrana údajů, správa údajů bezpečná pro klienta a bezpečný přístup k údajům mají zásadní význam.

Příklady projektů

Virtuální testovací jízdy

Zabezpečení systémů FAS na reálných silnicích je nákladné a není reprodukovatelné. Proto probíhá zabezpečení v simulátoru na základě studií na testovacích platformách. K rozsahu projektu patří montáž simulátorů, napojení systémů FAS a vytvoření nástrojů (např. ke konverzi map). Kromě toho byly vyhotoveny scénáře pro provádění studií a podpořeno provádění studií na probandech.

ADTF, VTD, C++ aj.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Albert Habermann
Vedoucí inovačního centra autonomního řízení
Garching u Mnichova