Karosérie a podvozek

Karosérie a podvozek

Stále více funkcí, řada řídicích jednotek a stále rostoucí poptávka po digitalizaci – tím dále roste složitost zařízení ve vozidle. Již dnes obsahuje moderní vozidlo sedmkrát více softwaru než dopravní letadlo.

Tím roste význam inteligentního designu architektury celého vozidla a inteligentního zabudování komponentů. Aby velmi složité vozidlo bylo předáno bez chyb koncovému uživateli i v budoucnu, dbáme na to především optimálním designem architektury E/E. Také mechanickým problémům předcházíme elektromechanickým zabezpečením prototypů.

Naše služby

Architektura (elektrická palubní síť a celé vozidlo)

Komunikační funkce (zabezpečení sběrnicové komunikace)

Energetické řízení celého vozidla

Plánování instalačního prostoru

Logistika dílů

Hluk, vibrace a drsné podmínky (akustika, drnčení/skřípání, zkoušky na vibračních zkušebních systémech – shaker)

Elektromechanické zabezpečení celého vozidla

Instalace měřicí techniky

Analýzy kvality

Příklady projektů

Systémová architektura celého vozidla

V rané části konceptu pro nový model vozidle vyhodnocoval a zpracovával náš tým E/E systémovou architekturu celého vozidla. Architektonické koncepty byly vyhodnocovány s ohledem na konformitu AUTOSAR, přeměnitelnost a náklady. K tomu byly koncipovány a dále vyvinuty systémy E/E a průřezové funkce. Kromě toho tento projekt zahrnoval architekturu vstupní brány, komunikaci sítě a funkční diagnózu.

AUTOSAR, CAN, LIN, Flexray, MOST, Ethernet

JIRA, DOORS aj.

Zabezpečení řídící jednotky elektrické palubní sítě

Náš tým provedl zabezpečení funkcí centrální řídící jednotky pro palubní síť na testovací platformě HiL a na vozidlech. Pro zabezpečení funkcí na testovací platformě proběhla prostřednictvím SW EXAM automatizace testů a byly vytvořeny a implementovány nové testovací případy. Náš tým také naplánoval a aktualizoval zkušební vozy. Testování zahrnovalo celkové zabezpečení funkcí pro zákazníka, systém i diagnózu.

> 15 člověkoroků

CANoe, Exam, ODX, Doors aj.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Sebastian Mair
Vedoucí vývoje obchodu a odbytu
Garching u Mnichova