Jízdní dynamika a asistenční systémy

Jízdní dynamika a asistenční systémy

Od asistenta sledování jízdního pruhu až po rozpoznání dopravních značek – asistenční systémy pro řidiče jsou již nedílnou součástí moderního vozu. Naši odborníci na ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) se zabývají vývojem a integrací těchto systémů. Nabízíme všechny služby kolem vývoje a zabezpečení funkcí pro jízdní dynamiku a asistenci řidiče. Vyvíjíme například moderní uživatelská rozhraní a složité matematické postupy a algoritmy. Tím realizujeme všechny příslušné komponenty moderních informačních a asistenčních systémů řidiče.

Dalším vývojovým krokem je autonomní jízda. Na cestě ke zcela autonomně se pohybujícímu vozidlu je nutné dokončit ještě mnoho vývojových etap. Naše Inovační centrum autonomního řízení se jako expertní tým zabývá hlavně tímto tématem budoucnosti.

Naše služby

Architektura

Aplikace

Vývoj funkcí

Inteligentní zabezpečení

Funkční bezpečnost (ISO26262)

Systémová integrace

Povolení k jízdě

Výzkum

Příklady projektů

Vývoj řídicích systémů založený na modelu

Pro stavebnici modelu jednoho výrobce automobilů byly vyvinuty funkce a algoritmy pro kontrolu řízení a další asistenční systémy řidiče kritické z hlediska bezpečnosti. Na základě modelu se přitom pracovalo mimo jiné s programy MATLAB a Simulink.

V rámci projektu byla navíc zvýšena také rychlost vývoje použitím metod SCRUM. Tak bylo možné provádět testy softwaru snadněji a rychleji.

> 160 člověkoroků

Automotive SPICE, SCRUM, ISTQB, funkční bezpečnost aj.

MATLAB, Simulink aj.

Parkování pilotované testovacím domem

K zajištění funkce Remote Controlled Parking (dálkově řízené parkování) jsme převzali kompletní rozsah testovacího domu. Projekt zahrnoval všechny činnosti týkající se zabezpečení, např. řízení testu, řízení konfigurace, vytvoření a implementace testovacího případu a provedení testu. Kromě toho byly vyhotoveny katalogy pro parkovací scény, přijaty referenční scény a aktualizace a přestavba vozidel.

V rámci projektu bylo vyvinuto řízení pro automatizované ovládání klíče vozidla, aby se více automatizovalo provádění testu.

Jira, ALM, Confluence, Scene Manager, DOORS, Rhapsody/Artisan, Carmen, Vector Tools

Zabezpečení softwaru řízení

V rámci vývoje řízení byly koordinovány a provedeny jízdní testy pro různé deriváty vozidel. Projekt zahrnoval koordinaci softwaru určeného k testování, plánování testovacích jízd a koordinaci potřebných aktualizací a přestaveb. Testy jízd byly navíc prováděny podle specifikací a systémy řízení testovány ve vozidle.

>15 člověkoroků

CANape, CAnoe aj.

Virtuální testovací jízdy

Zabezpečení systémů FAS na reálných silnicích je nákladné a není reprodukovatelné. Proto probíhá zabezpečení v simulátoru na základě studií na probandech. K rozsahu projektu patří montáž simulátorů, napojení systémů FAS a vytvoření nástrojů (např. ke konverzi map). Kromě toho byly vyhotoveny scénáře pro provádění studií na testovacích platformách.

ADTF, VTD, C++ aj.

Koncepce testování a řízení testování FAS

K zabezpečení asistenčních systémů řidiče kritických z hlediska bezpečnosti (např. parkovací asistent, varování při změně jízdního pruhu aj.) převzal náš tým řízení veškerých aktivit v rámci testování a zabezpečení. K tomu patřilo vytvoření testovací koncepce podle ISO26262, vypracování souhrnné koncepce zabezpečení a vypracování popisů procesu podle ISO9001.

V rámci projektu bylo nutné zajistit sledovatelnost, navíc bylo řízeno provádění testů a vyhotoveny potřebné schvalovací dokumenty.

ISO26262, ISO 9001 aj.

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Sebastian Mair
Vedoucí vývoje obchodu a odbytu
Garching u Mnichova