Hnací ústrojí

Hnací ústrojí – od konvenčního po alternativní

Ať už alternativní nebo konvenční: V oblasti hnacího ústrojí se zabýváme vývojem a zabezpečením pohonů pro moderní vozidla. U moderních, vysoce účinných spalovacích motorů hraje důležitou roli zejména vývoj inteligentních funkcí pro řízení motoru. Do popředí se stále více dostává také následné zpracování výfukových plynů.

Pro New Energy Vehicle s palivovým článkem nebo elektrickým pohonem spočívá výzva ve vývoji vhodného systému akumulátoru a nádrže a rovněž v napojení a zabezpečení vhodné infrastruktury nádrže a nabíjení. To je také prioritní téma v našem Inovačním centru alternativních pohonů.

Naše služby

Systémová architektura

Aplikace

Vývoj funkcí

Vývoj akumulátoru

Palivové články

Hybridní a elektrický pohon

Zabezpečení akumulátoru

Infrastruktura nabíjení

Měření výfukových plynů

Příklady projektů

Architektura pohonu E/E

Pro jednoho výrobce automobilů byly vyhodnoceny systémové architektury E/E v oblasti pohonu z hlediska nákladů a proveditelnosti. Součástí projektu bylo také řízení požadavků a vypracování specifikací.

Prioritami byly přitom mimo jiné pohony a snímače, architektura palubní sítě vysokého napětí a nízkého napětí a funkční rozdělení. Kromě toho bylo provedeno sladění s rozhraními v oblasti funkční bezpečnosti, OBD, diagnostiky a sběrnicové komunikace.

Ca. 40 člověkoroků

CAN, LIN, PHEV, koncepce nabíjení aj.

Preevision, Dymola, Doors

Integrace a zabezpečení elektroniky pohonu

Software pro všechny velikosti elektroniky pohonu byl zabezpečen s doprovodem vývoje na HiL a celém vozidle a schválen. Projekt zahrnoval plánování zabezpečení, aktualizaci a přestavbu vozidel a testovací platformy a volné a vedené provádění testu. Kromě toho byly převzaty také analýzy chyb, řízení problémů a instalace a údržba měřicí techniky.

> 50 člověkoroků

Aplikační podpora hybridního pohonu

Pro nové modely vozidel s hybridním pohonem byly analyzovány a zkontrolovány na věrohodnost chybové vzory, které nastanou v průběhu testování. Následně byly zkontrolovány, vyhodnoceny a schváleny změny dat s ohledem na odstranění chyb. Kromě toho byly uvedeny do provozu nové stavy programů a dat a vyhodnoceny vzhledem k použití.

cca 3 člověkoroky

Otázky týkající se tohoto tématu?

Kontakt

Responsive image
Dr. Sebastian Mair
Vedoucí vývoje obchodu a odbytu
Garching u Mnichova