Inovační centrum
Alternativní pohon

Na cestě k New Energy Vehicle

Automobilový průmysl si klade za cíl uvádět na trh vozidla, která se obejdou bez fosilních paliv, a přitom poskytují dojezd a výkon obvyklý u spalovacího motoru. Ať už elektromobilita nebo palivové články: K rozvoji alternativních forem pohonu do sériové zralosti je nutné ještě vyřešit různé výzvy.

Nalézt vhodná řešení pro mobilitu podle spalovacího motoru: Tím se zabývá náš inovační tým pro alternativní pohony. Zabýváme se především následujícími tématy:

Schwerpunkte

Palivové články

Jištění vysokonapěťových systémů

Jištění nabíjení

Energeticky účinná jízda

Řízení akumulátoru

Výkonová elektronika

Elektrický pohon

Služby související s elektromobilitou

Příklady projektů

Zkoušky vysokonapěťové baterie

Pro provoz v prototypových vozidlech vystavěl náš tým vysokonapěťové baterie.
K tomu patřila také konstrukce a výstavba provozních prostředků pro vzorovou výstavbu a testovací stanoviště.
Dalším z úkolů byly zkoušky vysokého napětí.

Infrastruktura a řízení nabíjení

V rámci tohoto projektu vypracoval náš tým tržní a srovnávací analýzy.
Poté byla získána a analyzována reálná data z elektrovozidel a
byly vytvořeny simulace a statická vyhodnocení.
Zároveň byly naplánovány a provedeny zátěžové testy řízení.