in-tech akademie

Skok do studené vody? Ne u nás!

Čerství inženýři, informatici a technici začínají naším trainee programem. Přineseš si s sebou motivaci a radost z práce a my zajistíme, abys byl/a v nejlepší formě i po odborné stránce: Jako absolvent se během čtyřtýdenního tréninkového programu naučíš na školeních a praktických cvičeních základy vývoje elektroniky a softwaru.

V prvním měsíci na Tebe čeká bohatý program: Pro práci Tě připraví spousta školení a seminářů. Od sběrnicových systémů přes hledání chyb, analýzu a základy technologie vozidel až po témata, jako je komunikace v každodenním zaměstnání.

Ve skupině s dalšími novými kolegy se naučíte důležité základy a navážete první kontakty: Poznáš nové kolegy a budeš mít čas se u nás zorientovat. Tak vstoupíš zcela uvolněně do svého profesního života.

Následně se pustíš do práce na plný plyn: V průběhu trainee programu Ti společně najdeme vhodnou úlohu v jednom z našich projektových týmů.

Ukázka z našeho vzdělávacího programu

in-tech akademie je náš interní vzdělávací a rekvalifikační program, který je k dispozici všem zaměstnancům. Na více než 60 školeních, seminářích a praktických cvičných modulech předáváme – podle potřeby – základní znalosti o automobilové elektronice, specializovaných technických tématech nebo měkkých dovednostech.

  • Technologie vozidel a automobilová elektronika: Technologie vozidel, železniční technologie, hybridní pohon, elektromobilita, asistenční systémy řidiče…
  • Vývoj softwaru: Funkční bezpečnost, SCRUM, Python, správa verzí, UML
  • Sběrnicové systémy: CAN, LIN, MOST, Ethernet ve vozidle…
  • Systémová integrace E/E: Hardware-in-the-loop, kontinuální integrace, flashování a kódování, hledání chyb, analýza chyb, měřicí technika, diagnostika…
  • Nástroje a software: Atlassian Toolchain, Exam, CANalyzer, CANoe, Caromee/Carmen, MATLAB/SIMULINK, CAPL, INCA, VBA, Outlook…
  • Technické další vzdělávání: Školení o hybridním pohonu, trénink řidiče, Certified Tester…
  • Měkké dovednosti a témata pro vedoucí pracovníky: Organizace času, mluvení na veřejnosti, techniky vedení, komunikace, jazykové kurzy, interkulturní trénink…

Vzdělávání nových zaměstnanců

Absolventi se na začátku účastní čtyřtýdenního školicího programu v naší in-tech akademii: Prostřednictvím školicího programu předáváme nejdůležitější znalosti v oblasti systémové integrace, čímž umožňujeme dosáhnout souhrnného porozumění vývojovému procesu v automobilovém průmyslu.

Další odborné vzdělávání

Pro zkušené kolegy nabízí in-tech akademie další odborná školení z oblastí techniky a měkkých dovedností. Nabízíme také jazykové kurzy.

Další odborné vzdělávání pro vedoucí pracovníky

Pro (budoucí) vedoucí pracovníky existuje vlastní program dalšího vzdělávání s nabídkami v oblastech komunikace, vedení a projektového managementu.